การแข่งขันกีฬาคณะโรงเรียนบางกะปิ ประจำปี 2561

โรงเรียนบางกะปิจัด "การแข่งขันกีฬาคณะโรงเรียนบางกะปิ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี สร้างน้ำใจนักกีฬาให้แก่นักเรียน โดยในวันที่ 5 - 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ และลอนโบวล์ส และในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เป็นการแข่งขันกรีฑา การประกวดกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ อัฒจันทร์ และขบวนพาเหรด ในแนวคิด "อารยธรรมโลก (World Civilization)"  โดยการแข่งขันฟุตบอล ม.ปลาย รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา การประกวดกองเชียร์ การประกวดผู้นำเชียร์ การประกวดอัฒจันทร์ และการประกวดขบวนพาเหรด ของคณะทั้ง 6 คณะ ได้แก่ คณะเฟื่องฟ้า คณะยูงทอง คณะสารภี คณะอินทนิล คณะจามจุรี และคณะการะเกด ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางกะปิ
ความคิดเห็น