ข่าวรับสมัครนักเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( อัพเดต ๐๖/๐๕/๖๕) (อ่าน 2469) 03 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕( อัพเดต ๐๖/๐๕/๖๕) (อ่าน 2749) 25 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 3922) 01 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 3811) 01 เม.ย. 65
ขั้นตอนยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบที่ ๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๕) (อ่าน 2083) 30 มี.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา๒๕๖๕ (อ่าน 3013) 30 มี.ค. 65
รายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนระหว่างชั้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 1988) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4994) 29 มี.ค. 65
รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทความสามารถพิเศษ) (อ่าน 1290) 23 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทห้องเรียนปกติ) (อ่าน 3400) 18 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 3899) 18 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 2918) 15 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 4723) 09 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 4241) 28 ก.พ. 65
รายชื่อผลการทดสอบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (Pre - Test ๖๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 5049) 23 ก.พ. 65
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทห้องเรียนปกติ) (อ่าน 5394) 22 ก.พ. 65
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทความสามารถพิเศษ) (อ่าน 4061) 22 ก.พ. 65
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 4595) 22 ก.พ. 65
การรับนักเรียนระหว่างขั้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4075) 22 ก.พ. 65
วิดีโอรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1และม.4 โรงเรียนบางกะปิ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4462) 20 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (Pre - Test ๖๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 3901) 18 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 4438) 07 ก.พ. 65