ข่าวรับสมัครนักเรียน
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภทห้องเรียนปกติ) (อ่าน 527) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภทห้องเรียนปกติ) (อ่าน 317) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 284) 17 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 367) 16 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 310) 13 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1806) 09 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1064) 27 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 649) 24 ก.พ. 66
รายชื่อผลการทดสอบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (Pre - Test 66) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 1133) 24 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทคสอบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (Pre - Test ๖๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 1269) 17 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 3695) 31 ม.ค. 66
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (อ่าน 11834) 23 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การรับนักเรียนระหว่างชั้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 855) 23 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป จากนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 1544) 28 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดใบสมัครสอบPretest ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1180) 22 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( อัพเดต ๐๖/๐๕/๖๕) (อ่าน 3107) 03 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕( อัพเดต ๐๖/๐๕/๖๕) (อ่าน 3341) 25 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4341) 01 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4191) 01 เม.ย. 65
ขั้นตอนยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบที่ ๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๕) (อ่าน 2727) 30 มี.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา๒๕๖๕ (อ่าน 3378) 30 มี.ค. 65
รายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนระหว่างชั้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 2234) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 5261) 29 มี.ค. 65
รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทความสามารถพิเศษ) (อ่าน 1440) 23 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทห้องเรียนปกติ) (อ่าน 3526) 18 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 4062) 18 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 3032) 15 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 4876) 09 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 4376) 28 ก.พ. 65
รายชื่อผลการทดสอบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (Pre - Test ๖๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 5198) 23 ก.พ. 65
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทห้องเรียนปกติ) (อ่าน 5571) 22 ก.พ. 65
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทความสามารถพิเศษ) (อ่าน 4202) 22 ก.พ. 65
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 4778) 22 ก.พ. 65
การรับนักเรียนระหว่างขั้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4214) 22 ก.พ. 65
วิดีโอรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1และม.4 โรงเรียนบางกะปิ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4729) 20 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (Pre - Test ๖๕) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4042) 18 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 4708) 07 ก.พ. 65