งานวิทยฐานะ
งานวิทยฐานะ ปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลทั้งหมดอัพเดตล่าสุด ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ลิงค์ส่ง แบบข้อตกลงในการพัฒนา PA
คู่มือการดำเนินการ การจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
คู่มือ ว.9(PA) สำหรับครู
ประกาศภาระงาน ปีงบประมาณ 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.69 KB
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.02 KB
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน
PA2 แบบประมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
PA3 แบบสรุปผลการประมินการพัฒนางาน
PA4 แบบประมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
PA5 แบบประมินด้านที่3 ด้านผลงานทางวิชาการ