งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลิงค์ส่งผลการประเมินตนเองเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่2-2564
ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน สายงานการสอน ครั้งที่ 2 (แบบ word)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.47 KB
ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน สายงานการสอน ครั้งที่ 2 (แบบ pdf)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.62 KB