ช่องทางการติดต่อ
 

โรงเรียนบางกะปิ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2
69  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 


 

เบอร์โทรศัพท์

02-3775870
enlightened งานประชาสัมพันธ์ 02-3775870 หรือ 0 / 101 หรือ 102 enlightened
enlightened กลุ่มบริหารวิชาการ 095-7151418 หรือ 02-7324408 enlightened
enlightened กลุ่มบริหารงบประมาณและงานนโยบายและแผนงาน 02-3775870 ต่อ 106 enlightened
enlightened  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 02-3775870 ต่อ 108 enlightened
enlightened กลุ่มบริหารงานทั่วไป 02-3775870 ต่อ 191 enlightened