ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
 
enlightened งานประชาสัมพันธ์ 02-377-5870  enlightened
enlightened กลุ่มบริหารวิชาการ 095-7151418 หรือ 02-377-2041 enlightened
enlightened กลุ่มบริหารงบประมาณและงานนโยบายและแผนงาน  02-375-5443  enlightened
enlightened  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 02-7324477 enlightened
enlightened กลุ่มบริหารงานทั่วไป 02-7324409 enlightened

 

แผนที่โรงเรียน