ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบางกะปิ อัตลักษณ์ของโรงเรียน เด็กดี มีความรู้ (Excellent and Knowledgeable Student)
ข่าวรับสมัครนักเรียน
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทความสามารถพิเศษ 17 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทความสามารถพิเศษ 16 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทความสามารถพิเศษ 13 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ 09 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ 27 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ 24 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "สรรศิลป์ บรรเลงศิลป์" ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 3 ก.พ. 66 24 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 27 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมภายในสถานศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนด 22 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน 13 ธ.ค. 65
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และกำหนดการ 02 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 12 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 30 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน 01 ก.ย. 65
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา2566 โดยวิธีการคัดเลือก 15 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก 29 มิ.ย. 65
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างครูเจ้าของภาษา(ภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างจ้างครูเจ้าของภาษา(ภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 04 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ก.พ. 65
ข่าวสมัครงาน
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 24 มี.ค. 66
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี/นักพัฒนาโรงเรียนหญิง) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (นักพัฒนาโรงเรียน) 13 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (นักพัฒนาโรงเรียน) 24 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ 09 ม.ค. 66
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ/ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น/ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/นักพัฒนาโรงเรียนหญิง) 26 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา) 28 พ.ย. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ/วิชาเอกสังคมศึกษา) 15 พ.ย. 65
จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
การประชุมเชิงปฏิบัติการและซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ม.3
กิจกรรมเทศกาลปีใหม่จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation)
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอน รายการ 1st SEA Open Water Swimming Championships 2023
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัตร มังกรวงษ์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงกรวรรณ ปลอดใจดี
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายเจษฎาภรณ์ จันทร์บัตร
"การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1-3" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
"การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.1-3" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ผู้บริหาร

นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ(สำหรับครู)

ปิดหน้านี้