จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
การประชุมเชิงปฏิบัติการและซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดสอบ O-NET ม.3
กิจกรรมเทศกาลปีใหม่จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation)
การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรม เด็กดี มีอาชีพ
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด
การจัดการทดสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566
"พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด"
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมคาบประชุมระดับและรักการอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
จิตอาสา
ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี
กิจกรรม TCAS School ทัวร์
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
รับทุนการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
รับการตรวจเยี่ยมจากท่านผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
กิจกรรมประเพณีแห่งสายน้ำลอยประที่ป " วันเพ็ญเดือน ๑๒ "
การแข่งขันกีฬาคณะ โรงเรียนบางกะปิ ประจำปี 2565
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ
กิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม)
การแข่งขันฟุตซอล รายการ "ปทุมคงคา สป. x คูลซัพพอร์ทเตอร์ U14
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
การประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนบางกะปิ ครั้งที่ 3/2565
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565