จดหมายข่าว
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางกะปิ ครั้งที่ 4/2564
บริษัททีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางกะปิ
การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ Bangkok swimming 2021
ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือในด้านการจัดการระบบ เฝ้าระวังควบคุมโรคในสถานศึกษา
การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2564
แนวปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2
การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ แบบ on-site
ผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจวันเปิดเรียน 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางกะปิ ครั้งที่ 3/2564
ผู้บริหารและตัวแทนครูให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท.
กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ขอแสดงความยินดีดับนายณัฐวัตร มังกรวงษ์
การฉีดวัคซีน Phizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประชุมทำความเข้าใจบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อระบบการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะห้องเรียนพิเศษ
การยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน (สำหรับนักเรียน)
การแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แผนการดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และครูโรงเรียนบางกะปิ ที่ได้รับรางวัล ครุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิท-19 เข็มที่2
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ในการอบรมหลักสูตรดิจิทัล และภาษาอังกฤษ
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วิชาลูกเสือ เนตรนารี)
การประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนบางกะปิขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐธรรมนูญ ซ้อนศรี