งานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
(อัพเดต08-11-65)แผนงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Community Learning : PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.6 KB
(อัพเดต08-11-65)บันทึกข้อความจัดตั้งกลุ่มการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.6 KB
(อัพเดต08-11-65)แบบฟอร์มงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.57 KB