งานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
แผนงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Community Learning: PLC) ปีงบประมาณ 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.87 KB
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” (ไฟล์PDF)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.59 KB
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” (ไฟล์WORD)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.87 MB
(อัพเดต08-11-65)แผนงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Community Learning : PLC) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.6 KB
(อัพเดต08-11-65)บันทึกข้อความจัดตั้งกลุ่มการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.6 KB
(อัพเดต08-11-65)แบบฟอร์มงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.57 KB