ข่าวสมัครงาน
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) (อ่าน 15) 24 มี.ค. 66
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี/นักพัฒนาโรงเรียนหญิง) (อ่าน 29) 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (นักพัฒนาโรงเรียน) (อ่าน 49) 13 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (นักพัฒนาโรงเรียน) (อ่าน 124) 24 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 295) 09 ม.ค. 66
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ/ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น/ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/นักพัฒนาโรงเรียนหญิง) (อ่าน 433) 26 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา) (อ่าน 373) 28 พ.ย. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ/วิชาเอกสังคมศึกษา) (อ่าน 499) 15 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ/วิชาเอกคณิตศาสตร์) (อ่าน 432) 11 พ.ย. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) (อ่าน 529) 08 พ.ย. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ/วิชาเอกคณิตศาสตร์) (อ่าน 737) 31 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา) (อ่าน 485) 31 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน) (อ่าน 491) 20 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างเอกสังคมศึกษา) (อ่าน 397) 12 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน) (อ่าน 430) 03 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (เจ้าหน้าที่บัญชี) (อ่าน 515) 02 ก.ย. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 548) 24 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 665) 22 ก.ค. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูเอกภาษาญี่ปุ่น/ช่างไฟฟ้า/นักพัฒนาโรงเรียน/พนักงานขับรถ ) (อ่าน 1284) 02 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ(เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล) (อ่าน 1102) 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 984) 22 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล) (อ่าน 1319) 13 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น วิชาเอกภาษาเกาหลี ช่างไฟฟ้า และนักพัฒนาโรงเรียน) (อ่าน 1202) 08 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี ช่างไฟฟ้า นักพัฒนาโรงเรียน) (อ่าน 973) 29 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกเทคโนโลยี) (อ่าน 946) 29 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา) (อ่าน 802) 26 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 780) 22 เม.ย. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างเอกสังคมศึกษา/เอกภาษาเกาหลี และเอกเทคโนโลยี) (อ่าน 911) 02 เม.ย. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 694) 02 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปี ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 4507) 10 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 4230) 20 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา2564 (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) (อ่าน 5004) 18 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 4216) 11 ต.ค. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 4841) 04 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา2564 (อ่าน 4260) 04 ต.ค. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย) (อ่าน 4172) 23 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา2564 (อ่าน 4268) 04 ส.ค. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (รายละเอียดตำแหน่งดังไฟล์แนบ) (อ่าน 4374) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักพัฒนาโรงเรียน) (อ่าน 4097) 02 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 3872) 17 มิ.ย. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ/พนักงานขับรถ) (อ่าน 3953) 09 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชา ภาษาอังกฤษ (อ่าน 3944) 09 มิ.ย. 64