ข่าวสมัครงาน
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 68) 20 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา2564 (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) (อ่าน 347) 18 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 216) 11 ต.ค. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 432) 04 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา2564 (อ่าน 264) 04 ต.ค. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย) (อ่าน 250) 23 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา2564 (อ่าน 347) 04 ส.ค. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (รายละเอียดตำแหน่งดังไฟล์แนบ) (อ่าน 466) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักพัฒนาโรงเรียน) (อ่าน 398) 02 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 210) 17 มิ.ย. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ/พนักงานขับรถ) (อ่าน 259) 09 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชา ภาษาอังกฤษ (อ่าน 274) 09 มิ.ย. 64