ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโม่งเจ๋ หลิน
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
เหรียญทอง การแข่งขันกีฬา 13TH KASETSART TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนายณัฐวัตร มังกรวงษ์
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กหญิงกรวรรณ ปลอดใจดี
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
การประกวดสุนทรพจน์ ประเภทเยาวชน หัวข้อ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญชิสา สุขสวัสดิ์
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคมชาญ วิชาชัย
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ชัยสา
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายณัฐวัตร มังกรวงษ์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
การประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
กิจกรรรม Deutsch-cafe
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรประชาคมยุโรป Delf A2
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
กิจกรรม Weihnachtsworkshop
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
การแข่งขันปั่นจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65