ผลงานนักเรียน
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอน รายการ 1st SEA Open Water Swimming Championships 2023
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัตร มังกรวงษ์
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงกรวรรณ ปลอดใจดี
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายเจษฎาภรณ์ จันทร์บัตร
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 65
"การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1-3" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 65
"การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.1-3" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 65
"การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย (สาระดนตรีไทย)" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 65
"การประกวดวงดนตรีเครื่องลม (Wind Ensemble)" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 65
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 65
" การแข่งขันแอโรบิก ม.1 - ม.6 " งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 65
การแข่งขันตอบปัญหา สุขศึกษาและพลศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักกีฬาว่ายน้ำ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
ชนะเลิศการแข่งขัน การประกวดคลิปวิดีโอ แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือเมืองที่อาศัย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักกีฬาว่ายน้ำ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
นักเรียนเข้าร่วมการแสดงดนตรีในการเปิดกิจกรรม โครงการประกวดร้องเพลง และประกวดดนตรีโฟล์คซอง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักกีฬาว่ายน้ำ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิญญาดา ตะเภาน้อย
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคมชาญ วิชาชัย
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคมชาญ วิชาชัย
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
นายวันปิยะ มีตระกูล เข้ารับรางวัลพระราชทาน
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 65