งานนโยบายและแผนงาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 665.53 KB
ดาวน์โหลดแบบการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.92 KB
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
>>ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564<<
ส่งแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ครั้งที่ 1/2564