"ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561"

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบางกะปิจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 
วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ พบปะผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตลอดภาคเรียน ณ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค โรงเรียนบางกะปิ