"ประเพณีแห่งสายน้ำ ลอยประทีปวันเพ็ญเดือน ๑๒"

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม "ประเพณีแห่งสายน้ำ ลอยประทีปวันเพ็ญเดือน ๑๒" (สืบสานศิลปวัฒนธรรม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของไทย โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงาน มีการประกวดนางนพมาศแห่งทุ่งโสน การประกวดกระทงประดิษฐ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ การแสดงชุดรำวงมาตรฐาน และการออกร้านขายของไทย ของนักเรียนทั้ง ๖ คณะ (อินทนิล การะเกด ยูงทอง จามจุรี เฟื่องฟ้า สารภี)
ณ หอศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนบางกะปิ