ชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเป็นตัวแทนเขต สพม.2 เข้าแข่งขันต่อในระดับภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนราชดำริ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงเนื้อทอง พงษ์พิษณุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายจิตฐากูร ดีสิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน

ครูสุมาลี อรุณศรีสุวรรณ และครูชนกพร ยอดดี

ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ทั้ง 2 รายการ พร้อมเป็นตัวแทนเขต สพม.2 เข้าแข่งขันต่อในระดับภาค 

 

 
ความคิดเห็น