กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โดยมี ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการประกวดแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รอบชิงชนะเลิศ และมีการมอบทุนสนับสนุนให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยแขกผู้มีเกียรติ ดังนี้

๑.พลตรีชัญญาเทพ บรรพบุรุษภักดี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา

๒.นายวิเชียร การดี  ประธานสมาพันธ์เคหะชุมชนคลองจั่น

๓.นางจันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ

๔.นางองค์ชนิตา รุ่งเจริญ

๕.อาจารย์ปราโมทย์ ปักดอกไม้

๖.อาจารย์เยาวณี ชยานุวัฒน์

กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานจันทร์สว่าง (ลานโดม)
ความคิดเห็น