ประชุมสรุปรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted by:

  • งานประชาสัมพันธ์ สรุปงานโดยคุณครูศรวณีย์  มณีศรี
  • งานอาคารและสถานที่ สรุปงานโดยคุณครูวัฒนา  ง่อนสว่างและคุณครูเอกชัย  พันธ์ละออง
  • งานโครงการขนมอบ สรุปงานโดยคุณครูศุภมาศ  เพชรชู
  • งานสารบรรณ สรุปงานโดยคุณครูโยษิตา  สมางชัย
  • งานอนามัยโรงเรียน สรุปงานโดยคุณครูมานิดา  อภิชิตโสภา

17626198_1563688006976132_8889342940606212458_n 17798958_1563688010309465_1285478535120682799_n 17800162_1563682756976657_6316843254198779451_n 17800162_1563682756976657_6316843254198779451_n (1) 17800428_1563682853643314_5691387912260937553_n 17796748_1563682896976643_4385325968431149407_n 17796458_1563682726976660_9003482266441900967_n 17796098_1563682823643317_8193540562861626221_n 17800114_1563682713643328_7092541320517776620_n 17795994_1563682913643308_3557026112781011589_n 17759852_1563682763643323_4418437119630916570_n

0