เว็บไซค์คุณครูสิริพัฒน์ ทีฆะสุข เช็คคะแนน ผลงานนักเรียนและครู

Posted by:

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจเช็คคะแนนเก็บในรายวิชาของครูสิริพัฒน์  ทีฆะสุข ปีการศึกษา2560

รายวิชา ศ23101   ศ22101

เว็บไซค์คุณครูสิริพัฒน์   ทีฆะสุขเป็นศูนย์รวมของ

หน่วยการเรียนรู้ศิลปะ แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมศิลปะ

 ภาพผลงานและกิจกรรมการเรียน คะแนนเก็บ

ชมรมนิรมิตรศิลป์ รายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผลงานการพัฒนาครูและประวัติคุณครู

>>เข้าเว็บไซค์คุณครูสิริพัฒน์   ทีฆะสุข<<

0

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฎิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

Posted by:

ประกาศรับสมัคร หน้าที่ 1

ประกาศรับสมัคร หน้าที่ 2

0

ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 ใหม่

Posted by:

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

0

ประชุมสรุปรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted by:

  • งานประชาสัมพันธ์ สรุปงานโดยคุณครูศรวณีย์  มณีศรี
  • งานอาคารและสถานที่ สรุปงานโดยคุณครูวัฒนา  ง่อนสว่างและคุณครูเอกชัย  พันธ์ละออง
  • งานโครงการขนมอบ สรุปงานโดยคุณครูศุภมาศ  เพชรชู
  • งานสารบรรณ สรุปงานโดยคุณครูโยษิตา  สมางชัย
  • งานอนามัยโรงเรียน สรุปงานโดยคุณครูมานิดา  อภิชิตโสภา

17626198_1563688006976132_8889342940606212458_n 17798958_1563688010309465_1285478535120682799_n 17800162_1563682756976657_6316843254198779451_n 17800162_1563682756976657_6316843254198779451_n (1) 17800428_1563682853643314_5691387912260937553_n 17796748_1563682896976643_4385325968431149407_n 17796458_1563682726976660_9003482266441900967_n 17796098_1563682823643317_8193540562861626221_n 17800114_1563682713643328_7092541320517776620_n 17795994_1563682913643308_3557026112781011589_n 17759852_1563682763643323_4418437119630916570_n

0
Page 1 of 6 12345...»