ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฎิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

Posted by:

ประกาศรับสมัคร หน้าที่ 1

ประกาศรับสมัคร หน้าที่ 2

0

ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 ใหม่

Posted by:

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

0

กระกาศประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเจ้าของภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค(e-bidding)

Posted by:

IMG_20170405_0001 IMG_20170405_0002  โหลดเอกสารได้ที่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบางกะปิ

0

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

Posted by:

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

0

การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยสมเด็จพระเทพ

Posted by:

นายลภน สุวรรณภิรมย์ ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0
Page 1 of 3 123