“รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา”

Posted by:

“รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา” วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิ นำโดย ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหารและคณะครู ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ณ ห้องประชุมมุกดาหาร

0

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Posted by:

วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ณ สระว่ายน้ำนวกาญจนา โรงเรียนบางกะปิ
สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ณ สระว่ายน้ำนวกาญจนา โรงเรียนบางกะปิ

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ

17522208_1044951258981893_1719895822_o

 

0

“พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6” วันที่ 31 มีนาคม 2560

Posted by:

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวันแห่งความภาคภูมิใจโสนบาน โดยมี นางอิศรา ร่วมนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ (อาคารสวัสดิ์ ผลโภค) 
พิธีมอบประกาศนียบัตรและวันแห่งความภาคภูมิใจโสนบาน วันที่ 31 มีนาคม 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร วันที่ 31 มีนาคม 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6

 

0