ประชุมสรุปรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted by:

  • งานประชาสัมพันธ์ สรุปงานโดยคุณครูศรวณีย์  มณีศรี
  • งานอาคารและสถานที่ สรุปงานโดยคุณครูวัฒนา  ง่อนสว่างและคุณครูเอกชัย  พันธ์ละออง
  • งานโครงการขนมอบ สรุปงานโดยคุณครูศุภมาศ  เพชรชู
  • งานสารบรรณ สรุปงานโดยคุณครูโยษิตา  สมางชัย
  • งานอนามัยโรงเรียน สรุปงานโดยคุณครูมานิดา  อภิชิตโสภา

17626198_1563688006976132_8889342940606212458_n 17798958_1563688010309465_1285478535120682799_n 17800162_1563682756976657_6316843254198779451_n 17800162_1563682756976657_6316843254198779451_n (1) 17800428_1563682853643314_5691387912260937553_n 17796748_1563682896976643_4385325968431149407_n 17796458_1563682726976660_9003482266441900967_n 17796098_1563682823643317_8193540562861626221_n 17800114_1563682713643328_7092541320517776620_n 17795994_1563682913643308_3557026112781011589_n 17759852_1563682763643323_4418437119630916570_n

0

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางกะปิ

Posted by:

คณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางกะปิ

ตามที่โรงเรียนบางกะปิได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางกะปิ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้นเพื่อให้การสรุปงานเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ PDCA คณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมสรุปงานกันในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโกเมน

17499404_1559889164022683_632713411716089550_n 17796564_1559889240689342_5492199850449017796_n 17796366_1559889110689355_98377413112418570_n 17796206_1559889224022677_5535050343937725192_n 17760099_1559889234022676_288919588120741466_n 17757575_1559889097356023_6263191838680106620_n 17757399_1559889117356021_6180448941455741708_n

17795928_1559884377356495_7124341617286700722_n

0