ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิรอสือนิง นิดือมอง (เทคโนโลยี)

นายธนาวุฒิ อดิษะ (วิทยาศาสตร์)

นางสาวกิตติยา ลาปะ (คณิตศาสตร์)

นายสุริยันต์ ปัญญาทอง(สังคมฯ)

นางสาวอัฐญา มณีกุล(คณิตศาสตร์)

สิบเอกปราศรัย วันตา(สังคมฯ)