ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Pre Test มัธยมศึกษาปีที่ 1

13 ม.ค. 2563 : 10:34 530

ตารางการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563...

ข่าวกิจกรรม

ประเพณีแห่งสายน้ำ ลอยประทีปวันเพ็ญเดือน 12

18 พ.ย. 2562 : 12:29 / 13 401

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม "ประเพณีแห่งสายน้ำ ลอยประทีปวันเพ็ญเดือน ๑๒" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อจัดทำห้องเรียน smart classroom

6 พ.ย. 2562 : 18:04 / 1 650

ประกวดราคาซื้อจัดทำห้องเรียน Smart Classroom...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

4 พ.ย. 2562 : 14:07 / 1 534

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

1 พ.ย. 2562 : 15:01 / 1 714

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

27 ต.ค. 2562 : 18:50 4717

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562...