ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อการเลือกแผนการเรียน โรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทนักเรียน ม.๓ (เดิม)

2 เม.ย. 2563 : 16:20 291

ประกาศ รายชื่อการเลือกแผนการเรียน โรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทนักเรียน ม.๓ (เดิม)...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนวันรับเอกสารผลการเรียน(ปพ.๑)และ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

29 มี.ค. 2563 : 13:20 / 1 254

เลื่อนวันรับเอกสารผลการเรียน(ปพ.๑)และ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ "เลื่อนการจำหน่ายสินค้านักเรียน" ออกไปจนกว่าจะมีประกาศ

26 มี.ค. 2563 : 17:29 / 1 13

ประชาสัมพันธ์ "เลื่อนการจำหน่ายสินค้านักเรียน" ออกไปจนกว่าจะมีประกาศ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

21 มี.ค. 2563 : 12:28 493

เลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

19 มี.ค. 2563 : 17:00 514

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ

11 มี.ค. 2563 : 08:13 1384

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ...