ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

19 เม.ย. 2562 : 16:30 39

เพื่อปรับปรุงห้องเรียน จัดหาสื่อ เทคโนโลยี นำไปสู่ห้องเรียน Smart Classroom...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

11 เม.ย. 2562 : 15:36 / 1 170

เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การประมูล ๑ ราย จากจำนวนร้านค้าที่รับทั้งหมด ๖ ราย จึงขอให้ผู้ชนะการประมูลลำดับสำรอง มาทำสัญญาในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

10 เม.ย. 2562 : 15:13 / 1 385

บัดนี้ ได้พิจารณาตัดสินผู้ชนะการประมูลแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลและลำดับสำรอง ดังต่อไปนี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนจำนวน ๑๓๘ เครื่อง

9 เม.ย. 2562 : 20:08 / 1 73

โรงเรียนบางกะปิ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนจำนวน ๑๓๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคากลางครั้งนี้ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

9 เม.ย. 2562 : 20:06 / 1 121

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานตัว นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

6 เม.ย. 2562 : 00:02 / 1 1152

รายงานตัว นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562...