ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบางกะปิ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

12 พ.ย. 2563 : 13:44 425

วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุ่งโสนรวมรัก ผอ.ประจักษ์ มาสู่ ร้อยใจคณะครู ต้อนรับขับสู้สมเกียรติงาม

10 พ.ย. 2563 : 12:58 / 10 145

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการประจักษ์ ประจิมทิศ...


ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งนักพัฒนาโรงเรียน

29 ต.ค. 2563 : 21:58 / 2 / 1 874

สมัครตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ด้วยความยินดียิ่ง

28 ต.ค. 2563 : 14:27 1160

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งยามรักษาการณ์

7 ต.ค. 2563 : 15:56 / 2 1231

ตำแหน่งยามรักษาการณ์...

ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม วันเกียรติยศโรงเรียนบางกะปิ ประจำปี ๒๕๖๓

25 ก.ย. 2563 : 15:49 / 16 2354

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค...