ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 53) 25 พ.ย. 64
ตารางปฏิทินวันมาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับอัพเดต) (อ่าน 273) 23 พ.ย. 64
กิจกรรมคลีนิคคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหา ข้อสงสัย เกี่ยวกับคณิตศาสตร์กับคุณหมอในแต่ละระดับชั้น (อ่าน 89) 18 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 95) 15 พ.ย. 64
การยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน (สำหรับนักเรียน) (อ่าน 999) 08 ต.ค. 64
การแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานวัดผลประเมินผล) (อ่าน 1706) 08 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง กำหนดประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 4448) 08 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปื เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่3) (อ่าน 1141) 23 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 487) 20 ก.ค. 64
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ครั้งที่ ๒) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 1255) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 (ฉบับที่2) (อ่าน 1279) 29 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1465) 11 มิ.ย. 64
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 842) 05 มิ.ย. 64
กิจกรรมวันสุนทรภู่ออนไลน์ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 523) 05 มิ.ย. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 434) 01 มิ.ย. 64
กำหนดการ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว และใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 325) 01 มิ.ย. 64
รายชื่อผู้มิสิทธิมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภทห้องเรียนปกติ) (อ่าน 12) 01 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 248) 01 มิ.ย. 64
ระบบค้นหารหัส Google classroom โรงเรียนบางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 874) 01 มิ.ย. 64