ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบางกะปิ

26 มิ.ย. 2563 : 21:09 262

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเข้ารับรหัสร่วมชั้นเรียน Google classroom / ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ

24 มิ.ย. 2563 : 12:34 2003

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางปฏิทินวันมาเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รูปแบบการมาเรียนแบบสลับวันเรียน นักเรียนกลุ่ม A และ กลุ่ม B)

24 มิ.ย. 2563 : 12:13 613

ตามรูปแบบการมาเรียนแบบสลับเลขที่ (คี่-คู่) New Normal...


2020-06-24 - 2020-06-24
ขั้นตอนการเข้ารับรหัสร่วมชั้นเรียน Google classroom / ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ

2020-06-24 - 2020-06-24
ตารางปฏิทินวันมาเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รูปแบบการมาเรียนแบบสลับวันเรียน นักเรียนกลุ่ม A และ กลุ่ม B)

2020-06-22 - 2020-06-22
(อัพเดต)ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา 2563 แยกตามรูปแบบการเรียนกลุ่ม AและB (เลขที่คี่และคู่)

2020-06-19 - 2020-06-19
ระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนบางกะปิ

2020-06-19 - 2020-06-19
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับใช้ทดลองในสถานะการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)

2020-06-18 - 2020-06-18
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว