ข่าวรับสมัครนักเรียน
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าสอบ
        1. ปากกาน้ำเงิน
        2. ดินสอ 2B
        3. ยางลบ
        4. บัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชนหรือบัตรที่รัฐออกให้
        5. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
 
หมายเหตุ
              - เวลา 08.00 น. เข้าแถวเตรียมความพร้อม ณ ลานโดม โดยมีคณะกรรมการนำไปห้องสอบ
 
***จอดรถบริเวณหน้าลานจามจุรีและหน้าอาคาร1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,08:31   อ่าน 1063 ครั้ง