สารสนเทศ นักเรียน-ครู

เข้าสู่ระบบ NextSchool
 

                                                                             

                                                                                Login สำหรับครู
 

                                                                            

                                                                             Login สำหรับนักเรียน                                                           

 

 

 

– คู่มือการใช้โปรแกรมสำหรับครู
– ระบบเข้าใช้งานสำหรับนักเรียน
– วิธีการโหลด Application สำหรับผู้ปกครอง
– วิธีการ Login เข้าสู่ระบบ