ประกาศรับสมัครงาน


รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งนักพัฒนาโรงเรียน (NEW)

รับสมัครตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

>> คลิกเพื่อเข้าดูรายละเอียด <<


รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งยามรักษาการณ์

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 


 รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์,  วิชาเอกสังคมศึกษา)

(เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

 

>> คลิกเพื่อเข้าดูรายละเอียดแนบ <<