งานรับสมัครนักเรียน2564

งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา 2564

 


ระบบรับสมัครออนไลน์ นักเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (New)


ระบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ (New)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว


สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


สมัครเรียนนักเรียนระหว่างชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564