ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (จากโรงเรียนเดิม)

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (จากโรงเรียนเดิม)


>>คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อ<<


 
ความคิดเห็น