ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยกรณีพิเศษ เนื่องด้วยโรงเรียนบางกะปิเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัน จันทร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยกรณีพิเศษ

เนื่องด้วยโรงเรียนบางกะปิเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


วัน จันทร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564


>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

 
ความคิดเห็น