ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม)

รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ดังไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม)


>>คลิกเพื่อดูประกาศ<<


 




ความคิดเห็น