กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์และอบายมุข โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561

"กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561"
    วันที่ 29 มิถุนายน 2561 งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์และอบายมุข โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีพิธีร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum Of Understanding) เครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ  ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร  ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบางกะปิ และผู้ปกครองเครือข่าย ให้เกียรติร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมการแสดง และการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด 
ณ ลานจันทร์สว่าง
ความคิดเห็น