ส่งข้อความหาเรา

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

โรงเรียนบางกะปิ

โรงเรียนบางกะปิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

  • ระดับที่เปิดสอน : ม.1 - ม.6
  • วัน-เวลา เปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์