งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

enlightened แจ้งจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       - กำหนดส่งงานวิจัยในชั้นเรียนในระบบภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563  (ระบบจะปิดรับข้อมูลเวลา 24.00 น.)
       - ส่งบทคัดย่อเป็นไฟล์ word (.doc) โดยใช้ฟอร์มที่กำหนดให้

 

 

     mail ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

last update: 18 Feb 2020
Admin.