งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

enlightened แจ้งจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       - กำหนดส่งในระบบภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น (ระบบจะปิดรับข้อมูลเวลา 24.00 น.)
       - ส่งเป็นไฟล์ word (.doc) โดยใช้ฟอร์มที่กำหนดให้

     mail ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

last update 28/8/62
Admin.