Pre Test มัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลสอบ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าสมัคร 300 บาท


ใบสมัครทดสอบความรู้ (Pre Test ม.1) ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ Pre Test ม.1 ปีการศึกษา 2563
ความคิดเห็น