พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบางกะปิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บ

ประธานและตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน) และลงนามถวายพระพร  จากนั้นมีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความหัวข้อ "แม่ของฉัน" เป็นผู้แทนกล่าวความรู้สึกที่มีต่อแม่ ผู้แทนนักเรียนทั้ง ๖ ระดับ กราบและมอบพวงมาลัยแด่แม่ และผู้แทนแม่ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน ณ ลานจันทร์สว่าง
ความคิดเห็น