พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบางกะปิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี และมีตัวแทนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางกะปิ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางกะปิ มูลนิธิโรงเรียนบางกะปิ และเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ร่วมวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร ณ ลานจันทร์สว่าง
ความคิดเห็น