โรงเรียนบางกะปิ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรรูปแบบออนไลน์เนื่องในโอกาส ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบางกะปิ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรรูปแบบออนไลน์เนื่องในโอกาส

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


>> เข้าลงนามถวายพระพรรูปแบบออนไลน์<<


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเข้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบางกะปิ
ความคิดเห็น