วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน 2562

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรม "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน พ.ศ.๒๕๖๒" เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิ ที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒

 จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่
๑. นางวรรณา  เย็นประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
๒. นางวันดี  แสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
๓. นางชญาภา  บุญประสานติ์ ครูชำนาญการพิเศษ
๔. นายปัญญา  ประภูชะกัง ลูกจ้างประจำ
โดยในช่วงเช้ามีพิธีการทางสงฆ์และการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน จากนั้นในช่วงค่ำเป็นพิธีมุทิตาจิต รดน้ำอวยพรครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ การมอบของที่ระลึกจากหน่วยงานต่าง ๆ  จากนั้นครูผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวความรู้สึก และร่วมชมการแสดงจากคณะครูรุ่นน้อง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความซาบซึ้ง
กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค
ความคิดเห็น