ยินดีต้อนรับ นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ด้วยความยินดียิ่ง

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ

ยินดีต้อนรับ

นายประจักษ์ ประจิมทิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ด้วยความยินดียิ่ง

***************************************************************************************

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ

 
ความคิดเห็น