พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางกะปิ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประธานสภานักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องนำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครูที่ปรึกษา จากนั้นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทำการเจิมหนังสือ ให้โอวาทแก่นักเรียน และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลคะแนนสอบเข้าได้คะแนนรวมสูงสุด
ณ ลานจันทร์สว่าง
ความคิดเห็น