พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบางกะปิ ได้รับเกียรติจาก ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

โดยภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ประกอบด้วย 
1.การปลูกเมล่อน
2.การปลูกมะละกอฮอลแลนด์
3.การเลี้ยงไก่
4.การปลูกพืชผักสวนครัว
5.การเลี้ยงปลาในกระชัง
6.การเพาะเห็ดนางฟ้า
7.การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
  ในการนี้ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดศูนย์การเรียนรู้ นอกจากนี้ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันปลูกต้นมะขามยักษ์ ปล่อยปลาดุกลงกระชัง และเดินเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้

www.youtube.com/watch?v=ye3ldY1uCow&feature=youtu.be
ความคิดเห็น