พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 


     วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบางกะปิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร

ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค
ความคิดเห็น