ผักไร้สารพิษ จากโครงการผักไฮโดรโปรนิค ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ โดยครูศศิธร ศรีทรัพย์ นำนักเรียน เข้าเก็บเกี่ยวและขายผักบุ้ง ไร้สารพิษ 100 % จากโครงการผักไฮโดรโปรนิค ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบางกะปิ

**ครูท่านใดสนใจซื้อผักไร้สารพิษ สามารถติดต่อได้ที่ห้องศูนย์การงานอาชีพ
ความคิดเห็น