ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น                 >> https://drive.google.com/file/d/1KtNGy3IG2vknQDz-NSnIvZdEJJIs93_T/view?usp=sharing <<

ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน (เสริมภาษาอังกฤษ)  >> https://drive.google.com/file/d/1oom7oYl1E6xc9SEc62cuXozaCNOJ0wky/view?usp=sharing <<

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์       >> https://drive.google.com/file/d/1hsXfxTYv6SRSV5PcuR5CV6EO2nIVXZ4J/view?usp=sharing <<
ความคิดเห็น