ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางกะปิ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โดยในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4,5 และ 6
วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ พบปะผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตลอดภาคเรียน
ณ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค
โรงเรียนบางกะปิ
ความคิดเห็น