ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019)

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019)

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
ความคิดเห็น