ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

>> คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารแนบ <<

 
ความคิดเห็น