ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ มาเรียนโดยไม่ต้องสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)เต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ

มาเรียนโดยไม่ต้องสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน

ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

>>คลิกดูรายละเอียด<<
ความคิดเห็น