ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 (หรือจนกว่าจะมีกำหนดเปลี่ยนแปลง)

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ

เรื่อง  ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 (หรือจนกว่าจะมีกำหนดเปลี่ยนแปลง)
ความคิดเห็น