ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 5)

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง  ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 5)

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
ความคิดเห็น