ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 4)

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฯ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง  ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 4)

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฯ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564


>> คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ <<
ความคิดเห็น